Vyzkoušejte nový knižní portál TrhKnih.cz určený pouze pro inzerci knih!
Knižní tituly na něm můžete prodávat jako byste měli vlastní e-shop.

Antikvariát s odbornou literaturou

Inzerát Kurz dokonalé paměti

Prodám zajímavou a poučnou knihu "Kurz dokonalé paměti". Knihu sepsali Joyce Brothersová a E.P.F.Eagan. Do češtiny přeložil Jiří Sirotek. Vydalo nakl. Knižní klub v Praze roku 1995.Jak funguje naše paměť? A především: jak mobilizovat její skryté...

17× Cenu nabídněte, České Budějovice

Inzerát Základy radiotechniky I. Elektronky

Prodám starou knihu "Základy Radiotechniky - I.č.Elektronky". Knihu sepsal Ing.Dr. Josef Stránský a vydaloi nakl. Melantrich v praze roku 1941 v edici "Řada spisů technických - sv.1.. Kniha má 5 části: 1.č. Fyzikální základy, 2.č. Působení diod,...

16× Cenu nabídněte, České Budějovice

28. 5. 2019

Inzerát Plemenitba skotu

Prodám starou knihu "Plemenitba skotu"- Přirozené základy úspěšné plemenitby. Směry cílevědomého zvelebení skotu.Kniha je souhrnem plemenářských vědomostáí, nezbytných pro každéjo chovatele skotu, který rozuměti chce podstatě a cíli plemenitby....

14× Cenu nabídněte, České Budějovice

Inzerát Praktická příručka pro zemědělce

Prodám starou knihu "Praktická příručka pro zemědělce. Knihu sestavil Vl.Kodymek a vydalo Státní zeměděl.nakl. v Praze roku 1956. 1.vydání. Kniha má 3 části: 1.č.Rostlinná výroba, 2.č.Živočišná výroba, 3.č. Mechanizace. Kniha je v...

18× Cenu nabídněte, České Budějovice

Inzerát Skryté skutečnosti-tajemný svět esoteriky

Prodám knihu "Skryté skutečnosti"- tajemný svět esoteriky. Knihu napsal Viktor Farkas a vydalo nakl. Knižní klub v Praze roku 1994. 1.vydání.Autor knihy poukazuje na příbuzenství zdánlivě neslučitelných skutečností: tj. spirituálního a...

19× Cenu nabídněte, České Budějovice

Inzerát Jednoduchá měření pro amatéry

Prodám brož. knihu "Jednoduchá měření pro amatéry. Sepsal ji Ing.J.Šulc a vydalo nakl. technické literatury, edice Politechnická knižnice III.řada Udělejste si sami, sv.52. v Praze roku 1973. Kniha je v pěkném stavu a má 108 stran, 181 obrázků a...

24× Cenu nabídněte, České Budějovice

Inzerát Fotogrammetrie praktická

Prodám starou příručku "Fotogrametri praktická". Knihu sepsal Dr.Miroslav Menšík a vydalo nakl. Jednota českosl.matematiků a fyziků v Praze roku 1948, v edici Cesta k vědění, sv.43. 1.vydání. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu a má 160 stran, 77...

23× Cenu nabídněte, České Budějovice

5. 4. 2019

Inzerát Nauka o materiálu

Prodám starou knihu "Nauka o materiálu" - učební obor elektrotechnické.- Učební testy pro odborná učiliště . Učebnici zpracoval Ladislav Mrňák a vydalo SNTL v Praze roku 1961. Kniha má tyto části: Fyzikální a technické vlastnosti látek, Výroba...

38× Cenu nabídněte, České Budějovice

Inzerát Automobil slovom i obrazom

Prodám knihu pro milovníky aut a zájemce o motorismus "Automobil slovom a obrazom". Knihu sestavil Werner Reiche a vydalo ji nakl. Alfa - vydavateství technické a ekonomické literatury v Bratislavě roku 1974. 1.vydání. Publikiace dává možnost...

76× Cenu nabídněte, České Budějovice

17. 1. 2019

Inzerát Umíte se bránit ???

Prodám knihu "Umíte se bránit???". Knihu sepsali Zd.Náchodský a Jaroslav Honzík. Autorem fotografií je M.Flaška. Vydalo nakl. Naše vojsko v edici Sebeobrana v Praze roku 1987. 1.vydání. Kniha je v pěkném,nepoškozeném stavu a má 195 stran.Kniha má...

62× Cenu nabídněte, České Budějovice